Dressyr

  • av

Även dressyr är en mycket vanlig gren att tävla och träna inom när det gäller ridsport i hästsverige och sanningen är att det faktiskt krävs att man tränar lite dressyr oavsett om man egentligen vill tävla i sporten eller inte. Men vad går dressyr ut på?

Samlat och vackert

Dressyr går ut på att hästen ska gå lite finare och lite mer samlat än vad den vanligen gör. När man tränar dressyr får man hästen att lyssna på ett helt annat sätt och man ser till att den verkligen koncentrerar sig på den aktuella gångarten eller rörelsen. När man tränar dressyr gör man det vanligen för att hästen ska lära sig de olika rörelserna samt för att den ska bli mer uppmärksam. Dressyr kan också vara lösgörande för en spänd häst.

När man tävlar i dressyr går det ut på att en eller fler domare sätter betyg på de rörelser hästen gör, på gångarterna med mera. Det gäller för ekipaget att få så höga poäng som möjligt. Om hästen gör fel eller om den helt missar ett moment ger det lägre poäng. Dressyrdomare är också skickliga på att bedöma om en häst är spänd. Även det kan ge minus.